Ortsfamilienbuch Dammbusch

Śmierć

Śmierć

Osoba Rettig
Data BEF1852